Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Inackorderingsbidrag

Inför läsåret 2022/2023 kan du ansöka om inackorderingsbidrag senast 10 augusti 2022 om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Villkoren för inackorderingsstöd finns längre ned på sidan.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Om du studerar på en friståendeskola, folkhögskola eller internat kan du istället få inackorderingstillägg från CSN, läs mer på


www.csn.se Länk till annan webbplats.


Regler för inackordering skiljer sig åt mellan kommunala skolor, fristående skolor folkhögskola och internat.

Villkor för inackorderingsbidrag

Du ska vara folkbokförd i Sotenäs kommun. Du har blivit förstahandsantagen till utbildningen och reseavståndet ska överstiga 70 km enkel väg. Du ska studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Du ska bifoga en kopia på hyreskontrakt, är du inneboende ska lägenhetsinnehavaren intyga att du bor där. Du kan mejla till gymnasiet@sotenas.se eller skicka in kontraktet via post till adress Sotenäs kommun, Att Gymnasiet, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn.


Inackorderingsbidrag är en hjälp till boendet, för dina merkostnader. Utbetalning sker en gång per termin, sista veckan i september och sista veckan i januari. För höstterminen utgår inackorderingsstödet för 4 månader samt 5 månader för vårterminen. Inackorderingsstöd utgår med 1 500kr/månad, och utbetalning sker genom insättning på bankkonto som anges vid ansökan. Sökanden är skyldig att till administratören på Sotenäs Symbioscentrum omgående anmäla ändringar som påverkar stödet, annars blir du återbetalningsskyldig. Om du är under 18 år ska målsman godkänna din ansökan och svara för att du uppfyller de angivna villkoren.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

ULLA VON DOLWITZ

Administratör


gymnasiet@sotenas.se

0523 - 66 46 76

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61