Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Kommunalt aktivitetsansvar

Kommunalt aktivitets- och uppföljningsansvar innebär att kommunen enligt skollagen 29 kap. 9 § är skyldig att regelbundet hålla sig informerad om ungdomars sysselsättning och vilka ungdomar som omfattas av ansvaret.

 

Förutsättningen för att omfattas av kommunens aktivitetsansvar är att ungdomen är folkbokförd i kommunen, inte längre är skolpliktig (16 år) och inte fyllt 20 år.

 

Vad innebär aktivitetsansvaret?

Kommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att under hela året erbjuda ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret lämpliga individuella insatser utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål. Insatserna ska i första hand syfta till att motivera den ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning och kan består av kombinationer av olika insatser.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 79

CECILIA LARSSON

Verksamhetsledare

 

cecilia.r.larsson@sotenas.se

0721-46 67 87