Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Lov och ledigheter

Läsårstider 2022-2023, Sotenäs gymnasieskola

Höstterminen 2022 tisdag 16 augusti – torsdag 22 december

V.44 Höstlov

Vårterminen 2023 onsdag 11 januari – torsdag 8 juni

v.8 Sportlov

v.15 Påsklov

fredag 19/5

måndag 5/6


Ledighet för elev

En elev får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Mentor beslutar om ledighet sammanlagt tio skoldagar under ett läsår. Om det finns speciella skäl får rektor besluta om ytterligare ledighet utöver tio skoldagar under läsåret.

Vid beviljad ledighet förbinder sig eleven/vårdnadshavaren att ta hela ansvaret för elevens skolarbete under ledigheten. Det är därför angeläget att sådana resor görs på lov. Ledighetsansökan görs i Vklass eller på blankett som fås av mentor.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CECILIA LARSSON

Samordnare, SYV och KAA


cecilia.r.larsson@sotenas.se

0721-46 67 87