Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Praktik

Annika Falkuggla

Praktik innebär en möjlighet för ungdomar från 16 år att prova på ett yrke hos en privat eller offentlig arbetsgivare. Praktiken på en arbetsplats ska bidra till att öka ungdomars bransch- och yrkeskunskaper inför deras framtida studie-och yrkesval samt deras arbetslivserfarenhet. Målet att öka ungdomars motivation och möjligheter till studier och/eller att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom praktiken kan ungdomar etablera kontakter på arbetsmarknaden och komma i kontakt med olika lokala arbetsgivare, arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Praktikperiod

Praktikperiodens omfattning bestäms av arbetsgivaren i samråd med ungdom och skolans praktiksamordnare och ska omfatta minst två veckor och högst sex månader. Praktiken kan motsvara från deltid (25-75%) till heltid och kombineras med andra insatser så som studier, motivationshöjande insatser, vägledande samtal etc.

Ekonomisk ersättning

Praktiken innebär att ungdomar kan ha rätt till en ekonomisk ersättning under den period som praktiken omfattar. Den ekonomiska ersättningen motsvarande studiebidraget om eleven är inskriven i Sotenäs gymnasieskola. Annan ersättning som kan utgå beräknas samt betalas ut av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Individ- och familjeomsorgen.

Försäkringar

Under praktikperioden omfattas alla ungdomar utav ett försäkringsskydd genom en personskade- och grupplivförsäkringar via Sotenäs kommun.

Lagar, regler och försäkringar

Praktiken innebär att ungdomen omfattas av olika lagar och regler, bland annat bestämmelser i arbetsmiljölagen, lag en om arbetsmarknadspolitiska program etc.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

ROGER BÄCKMAN

Praktiksamordnare

roger.backman@sotenas.se

07208-43122

ÅSA KARLSSON


Studie- och Yrkesvägledare


syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75