Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Sotenäs gymnasieskola

Vid Sotenäs symbioscentrum finns tre olika introduktionsprogram (IM) närmligen


individuellt alternativ (IMA), yrkesintroduktion (IMY) och Språkintroduktion (IMS). De olika programmen har olika syften och delvis olika innehåll, men samtliga program ska leda till fortsatta studier eller underlätta for ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden.


Individuellt alternativ

Vid individuellt alternativ kan erbjudas till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl finns även möjlighetför dig som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram läsa individuellt alternativ.


Språkintroduktion

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ och som inte har de godkända betygsom krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att kunna gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Om det finns särskilda skäl får andra elever gå på språkintroduktion.


Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionkan erbjudas till dig som som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behöriga till ett yrkesprogram. Vid synnerliga skäl, får ungdomar som upp­

fyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot till yrkesintroduktion.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

CECILIA LARSSON

Verksamhetsledare

 

cecilia.r.larsson@sotenas.se

0721-46 67 87

ÅSA KARLSSON


Studie- och Yrkesvägledare


syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75