Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för gymnasieskolor

Tilläggsbelopp kan fås utöver grundbeloppet om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. Särskilda omständigheter kan man även få tilläggsbelopp för lokalanpassning och/eller kompensatoriska hjälpmedel.

Vilka elever kan beviljas tilläggsbelopp

Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av:

  • fysiska svårigheter exempelvis rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning eller elever med grav språkstörning.
  • medicinska/somatiska svårigheter exempelvis svår allergi eller svår epilepsi.
  • psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, till exempel där riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning, och elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.


Elever som kan få tilläggsbelopp ska läsa på nationellt program, programinriktat individuellt val, programinriktat val eller på gymnasiesärskolans nationella program


För elever som läser på individuellt alternativ, yrkesintroduktion språkintroduktion och gymnasiesärskolans individuella program ska kommunen och en fristående skola/annan kommun komma överens. Här finns inga tilläggsbelopp. För överenskommelser kontaktas rektor på Sotenäs gymnasieskola.


Bifoga åtgärdsprogram - obligatoriskt.

Ansökan med bilagor skickas till: Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn, märkning utbildningsförvaltningen, Sotenäs gymnasieskola.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll