Sotenäs Symbioscentrum,

ett centrum för att skapa en industriell- och social symbios