Fredrik Handfast

tf chef näringsliv och utveckling


fredrik.handfast@sotenas.se

0722-033785