Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Projekt

Pågående projekt på Symbioscentrum

ENSILAGElänk till annan webbplats

Industriell beredning av fisk och skaldjur ger upphov till enorma mängder biprodukter. Restprodukterna har ett högt näringsvärde men är trots det betingade med ett lågt värde och betraktas som avfall eller i bästa fall som fiskmjölsråvara.

 

Kobralänk till annan webbplats

Vilka kompetenser som behövs i det skandinaviska arbetslivet förändras snabbt. KOBRA ska undersöka vilken kunskap som behövs i framtiden och hur regioner tillsammans kan möta den efterfrågan.

NIVlänk till annan webbplats

Kust- och landsbygdskommuner behöver bli attraktiva platser att bo och verka på. Projektet NIV verkar inom de områdena och har personer med utländsk bakgrund som målgrupp. De övergripande målen: fler entreprenörer, företag och jobb.

Pendlerbroenlänk till annan webbplats

Pendlerbroen vill locka ungdomar att bo kvar och arbeta i sina respektive regioner. Genom digital och fysisk pendling för såväl arbete som utbildning hoppas regionerna bli mer attraktiva.

 

Ren Kustlinjelänk till annan webbplats

Nedsmutsning av hav och kuster är ett stort problem för många kustkommuner i Öresund-KattegatSkagerrak-regionen. Genom en gemensam kraftsamling ska de nu effektivisera strandstädningen, öka medvetenheten och motverka mer skräp.

Spökredskaplänk till annan webbplats

Sotenäs kommun planerar att med hjälp av yrkesfiskare samla in förlorade fiskredskap längs bergskanter i Sotenäs kommun.

Vattenbruksplanlänk till annan webbplats

Sotenäs kommun är med sin närhet till havet och de stora beredningsindustrier som finns i kommunen störst i landet på mat från havet. Att delta i utvecklingen för ett livskraftigt hav och ett hållbart fiske är den främsta drivkraften bakom det arbete för hållbar utveckling som kommunen bedriver.

Publicerad: 2018-01-29 08.55

Senast ändrad: 2018-06-18 11.11

 

Dela detta innehåll

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg

 

leif.andreasson@sotenas.se

0523 - 66 46 96 

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här