Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

- Programhantering, 100p

Krav för kursen

Programhantering tillhör ämnet "Information och Kommunikation" och bygger på kursen "Information och kommunikation 1, 100p".


Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Programvaror, verktyg och plattformar för att använda och dela information inom valt yrkesområde, både internt och externt, till exempel affärssystem för styrning och administration samt logistik-, redovisnings-, fakturerings- och bokningsprogram för tjänster som tidsbokningar och resor.
 • Nätverkstjänster, till exempel internet, webbläsare, sökmotorer och e-posthantering.
 • Ny digital teknik och interaktion mellan människa, dator och teknik.
 • Planering av projektarbeten inom yrkesområdet med hjälp av programvaror för yrkesmässig användning, till exempel projektplaneringsprogram.
 • Elektronisk portfölj, till exempel elektronisk dagbok eller loggbok.
 • Databasprogram samt hur en databas skapas och används.


Kursen fokuserar på följande områden:

 1. Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 2. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 3. Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 4. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 5. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 6. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 7. Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75