Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

- Programmering 1, 100p

Är du intresserad av programmering? Då är grundkursen Programmering 1 rätt val för dig! Grundkursen som går igenom hur man planerar sitt arbete med pseudokod och flödesscheman och fortsätter sedan med grundläggande C#.

 

Du lär dig att skriva program i konsolmiljö samt bekantar dig med det grafiska biblioteket. Förutom kontrollstrukturer, arrays och listor, sökning och sortering utmanar du dig med kryptering, slumptal och undantagshantering. Kursen introducerar även principer av objektorienterad programmering.

 

Centralt innehåll:


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Grundläggande programmering i ett eller flera programspråk varav minst ett av språken är textbaserat.
  • Programmering och dess olika användningsområden ur ett socialt perspektiv inklusive genus, kultur och socioekonomisk bakgrund.
  • Programmeringens möjligheter och begränsningar utifrån datorns funktionssätt.
  • Strukturerat arbetssätt för problemlösning och programmering.
  • Grundläggande kontrollstrukturer, konstruktioner och datatyper.
  • Arbetsmetoder för förebyggande av programmeringsfel, testning, felsökning och rättning av kod.
  • Grundläggande datastrukturer och algoritmer.
  • Gränssnitt för interaktion mellan program och användare.
  • Normer och värden inom programmering, till exempel läsbarhet, dokumentation, testbarhet, rena gränssnitt och nyttan av standard.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75