Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Inackorderingsbidrag

Inför läsåret 2023/2024 kan du ansöka om inackorderingsbidrag senast 10 augusti 2023 om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Villkoren för inackorderingsstöd finns längre ned på sidan.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Om du studerar på en friståendeskola, folkhögskola eller internat kan du istället få inackorderingstillägg från CSN, läs mer på


www.csn.se Länk till annan webbplats.


Regler för inackordering skiljer sig åt mellan kommunala skolor, fristående skolor folkhögskola och internat.

Villkor för inackorderingsbidrag

Du ska vara folkbokförd i Sotenäs kommun. Du har blivit förstahandsantagen till utbildningen och reseavståndet ska överstiga 70 km enkel väg. Du ska studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Du ska bifoga en kopia på hyreskontraktet till din ansökan. Är du inneboende ska lägenhetsinnehavaren intyga att du bor där. Mejla din ansökan och hyreskontrakt till gymnasiet@sotenas.se eller skicka till: Sotenäs kommun, Att Gymnasiet, Parkgatan 46, 456 80 Kungshamn.


Inackorderingsbidrag är en hjälp till boendet, för dina merkostnader. Utbetalning sker en gång per termin, sista veckan i september och sista veckan i januari. För höstterminen utgår inackorderingsbidrag för 4 månader samt 5 månader för vårterminen. Inackorderingsbidrag utgår med 1 500kr/månad, och utbetalning sker genom insättning på bankkonto som anges vid ansökan. Sökanden är skyldig att till administratören för gymnasiet omgående anmäla ändringar som till exempel studieavbrott eller att du folkbokför dig i annan kommun. Detta påverkar bidraget, och du riskerar annars att bli återbetalningsskyldig. Inackorderingsbidrag är knutet till dina studier och inte till ditt boende. Om du är under 18 år ska målsman godkänna din ansökan och svara för att du uppfyller de angivna villkoren.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

ULLA VON DOLWITZ

Administratör


gymnasiet@sotenas.se

0523 - 66 46 76

MICHAEL RUNG

Rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61