Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Design för cirkularitet av fiskeredskap

Syftet med förstudien är att undersöka hur värdekedjan för yrkesfiskeredskap ska utvecklas för att öka cirkulariteten på ett hållbart sätt samtidigt den negativa påverkan på den marina miljö minskas.

 

Projektets mål är att generera:

1) Nulägesanalys för typiska yrkesfiskeredskap som används i Sverige

2) En analys av återbruks- och återvinningsbarheten för fiskeredskapen

3) Förslag på förbättringsmöjligheter i designfasen

4) En projektansökan till ett genomförandeprojekt

Kort fakta

Period: 1 januari 2021 - 31 augusti 2021

Projektledare: Chalmers Industriteknik

Samverkanspartners: Fiskareföreningen Norden, Chalmers Industriteknik

Finansiär: Västra Götalandsregionen
Totalbudget: 600 000 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll