Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Förstudie: Skandinavisk modell för cirkulär energiinfrastruktur

För att minska klimatpåverkan från industriparker och hamnar krävs modeller för cirkulära och gröna energilösningar. Industriparker och hamnar har nyckelroller i hållbara omställning för näringsliv och samhälle.


Förstudien identifierar fokusområden och fokusproblem för beskrivningen av huvudprojektet. Det handlar om att utveckla hamnar och företagsparker med potential att vara gröna energiparker. Fokus kommer att ligga på cirkulära energiflöden, alternativa energikällor och energilagring. Hamnar och industriparker har nyckelroller i den hållbara omställningen. Ökade konsumentkrav och ökad medvetenhet kring hållbarhet ger ett samhällsansvar för alla inblandade aktörer att ta. I ett huvudprojekt kan de gröna industriparkerna också visualisera hur hållbarhets aspekterna samverkar med varandra; ekologisk hållbarhet med hänsyn till miljö, social hållbarhet där ansvar tas för kringliggande samhälle och ekonomisk hållbarhet där företagen fortsatt är vinstdrivande genom att ha tagit hänsyn till föregående perspektiv.

 

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll