Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

IS-LSHN

Industriell symbios - lokal samverkan för hållbart näringsliv

Projektets övergripande syfte är att stärka lokal samverkan för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är ett initiativ som undanröjer hinder och skapar möjligheter för cirkulära flöden.

Industriell symbios handlar om att koppla samman olika energi- och materialflöden mellan industrier eller produktions-anläggningar. Ett vanligt exempel på Industriell symbios är att ett företag nyttiggör ett överskott av energi eller en restprodukt från ett annat, ofta närliggande, företag. Projektet bygger på tidigare gjord förstudie och sker i nära samverkan med de kommunala lärcentren. Ett övergripande mål är att projektet ska skapa konkreta exempel av symbios i näringslivet med fokus på resurser, energi och kompetens.

Projektet ska stimulera:

- Mer resurseffektiva flöden inom energianvändning och råvaruförbrukning i samhället

- Strukturer som på ett bättre sätt tar till vara mänskliga och kunskapsmässiga resurser

Kort fakta

Period: 2015-01-01 till 2017-03-31

Länder: Sverige

Projektledare: Sotenäs kommun

Partner: Dals Ed kommun, Falköping kommun

Totalbudget: 5 687 105 SEK

Sotenäs budget: 4 999 000 SEK

Program: Västra Götalandsregionens Miljönämnd

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll