Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Ren Kustlinje

 

Ren kustlinjebild

Projektet Ren Kustlinje

Innovativt samarbete över gränserna för minskning av marint avfall

Utvecklingsprojektet Ren Kustlinje har under tre år 2016-2018 haft 34 samverkande parter från Sverige, Norge och Danmark. Projektets mål har varit att genom innovativa samarbeten mellan forskningsinstitutioner och offentliga förvaltningar sprida kunskap, öka medvetenheten och visa på lösningar för att minska det marina avfallet nu och i framtiden.

 

Ren Kustlinje har erhållit stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.


Över 60 aktiviteter och resultat från projektet har sammanställts i en Resultatrapport i populärversion. Ta del av resultatrapporten via länken i rutan till höger.

 

Utöver populärversionen så finns det mycket fler resultata och fördjupningsmaterial att ta del av under rubriken Resultat & Rapporter i listningen till vänster. Här presenteras merparten av projektets resultat och slutrapporter. Underlagen är indelade in i fyra huvudområden:

  • Uppkomst & Kartläggning
  • Insamling & Sortering
  • Hantering & Lösningar
  • Kunskap & Medvetenhet

 

Vi hoppas att ni finner intressant och användbar information. Välkomna att höra av er vid frågor!

  

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll