Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

SIR – Sustainability, Innovation & Resilience

För att lyfta och stärka hållbara verksamheter i våra regioner, kommer förprojektet att, som en följd till covid-19, att genom nätverk och samverkan bidra till ökad hållbarhet, utveckling och motståndskraft i kust- och landsbygdsområden i KASK-regionen genom stärkta innovationsprocesser. Förprojektet kommer att identifiera och analysera befintlig transnationell forskning om fyrdubbla helixnätverk och innovationsprocesser. Förprojektet kommer även identifiera frågor som rör samskapande och innovationsprocesser utan begränsade möjligheter till fysiska möten.


Förstudieprojektet kommer att etablera ett gränsregionalt nätverk av samarbetspartners för att lägga grunden till ett genomförandeprojekt i området för ökad tillämpad forsknings- och innovationsinriktad företagsverksamhet i Öresund-Kattegatt-Skagerrakområdet. Projektet ligger också i linje med det framtida Interreg ÖKS-programmet för perioden 2021–2027 inom Utveckling av kompetens för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.


Kort fakta

Period: 1 december 2020 - 30 november 2021

Projektledare: Skagen Uddannelsescenter

Samverkanpartners: Skagen Uddannelsescenter

Program: Interreg - Kattegatt-Skagerrak

Totalbudget: 133 341 EUR

INTERREG

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll