Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Symbiosutveckling


”Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.”

Hur arbetar vi på Symbioscentrum?

På Symbioscentrum arbetar projektvana utvecklare med olika bakgrunder för att facillitera och främja symbiosutveckling, en väg till cirkulär ekonomi. Vi arbetar i en uppsamling projekt tillsammans med näringsliv, universitet/högskolor och andra aktörer för att ta hållbarhetsarbetet i kommunen till nästa nivå. Det finns en stor potential för att öka resurseffektiviteten i samhället genom arbete med industriell och social symbios. För att skapa fler resurssamarbeten krävs dock ett systematiserat och långsiktigt arbete som främjar en sådan utveckling. Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället.


Arbetet på Sotenäs Symbioscentrum sker i enlighet med vår grundlag: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer (Regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder, 2 §). Industriell- och social symbios ger både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster, därför har vi på Sotenäs Symbioscentrum valt att satsa på detta.


Industriell symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning. Resurssamverkan mellan företag kan även innebära gemensamt nyttjande av infrastruktur, lokaler och tjänster.

Social symbios

I en social symbios fokuserar vi istället på mänskliga resurser men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kartlägger Symbioscentrum kompetensbehovet hos många företag, och utifrån behoven försöker vi skapa relevanta utbildningar så människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Vi arbetar även för att stärka relationer och samarbeta - för det är människor som får den industriella symbiosen att fungera och vidareutvecklas.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll