Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Rutiner för klagomål

Fyll i en bildbeskrivningstext

Du som elev inom vuxenutbildningen har rätt att lämna klagomål om det är något med din utbildning som du inte är nöjd med. I första hand ska du vända dig till din lärare. Om du vill gå vidare med klagomålet vänder du dig till rektorn på skolan. Rektorn har ansvar för att se till att eleverna får det stöd de behöver och fatta beslut om olika åtgärder och om vad som händer i ditt ärende.

 

Om du inte vill prata med rektorn eller inte tycker att rektorn kan lösa problemet ska du vända dig till förvaltningschefen i Sotenäs kommun. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

 

Lämna in synpunkter och klagomål

Blanketten finns också att hämta i skolan eller så kan du lämna in dina synpunkter direkt via nätet som skickas till rektorn.

 

Vad händer med ditt klagomål

Ditt klagomål lämnas till den rektor på skolan som kan utreda klagomålet. Rektorn tar kontakt med dig för att arbeta vidare med ärendet och du får återkoppling på ditt klagomål. Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter. Alla synpunkter av allvarlig art diarieförs.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll