Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Det är stort, men vi är inte blyga

Om vi ska skala upp vattenbruket i Sverige och övriga Europa för att öka produktionen av hållbar mat och andra produkter, så behövs testbäddar för forskning och utveckling.

När slutkonferensen för projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk” hölls i veckan presenterades ett förslag på en anläggning som blir cirka 26 000 kvadratmeter i sitt maxutförande. Testbädden kommer ha en flexibel design av olika tankar, ledningar, pumpar, filter, förrådsutrymmen, laboratorium med mera. Allt för att på bästa sätt tillgodose industrins och forskningens behov av att testa olika arter, tekniker, utrustning osv.

 

Tack till alla som har deltagit för att ta fram koncept, affärsplan och state of the art inom vattenbruket. Nu inleds arbetet för nästa steg! Till initiativet vidare söks fler intressenter. Välkommen att höra av dig!

 

Läs mer om projektet: http://symbioscentrum.se/.../testbaddlandbaseratvattenbruk Länk till annan webbplats.

 

Chalmers Industriteknik, Chalmers tekniska högskola, Fiskekommunerna, Göteborgs universitet, Innovatum Science Park, IVL Svenska Miljöinstitutet, JUMO Mät- och Reglerteknik AB, Maiken Foods AS, Position Väst, RISE Research Institutes of Sweden, Rena Quality Group, Saga Aqua, Kunststoff-Spranger GmbH, Siemens, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Sotenäs Symbioscentrum - Symbiosutveckling, WA3RM AB, Volta Greentech, Swedish Algae Factory, ReforceTech, Linköpings universitet

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56