Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Symbiosutveckling

Visionen

Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

Så här arbetar vi

I Sotenäs Kommun arbetar symbosutvecklare och strateger med olika bakgrunder för att facillitera och främja symbiosutveckling, en väg mot cirkulär ekonomi. Vi arbetar tillsammans med näringsliv, universitet/högskolor, invånare och andra aktörer för att nå en hållbar utveckling i Sotenäs.

 

Arbetet i Sotenäs kommun sker i enlighet med vår grundlag: Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer (Regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder, 2 §).

 

Industriell- och social symbios ger både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster. Genom en ökad samverkan mellan verksamheter skapas möjligheter att såväl identifiera som implementera åtgärder för att sluta kretslopp i samhället.

Industriell symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. När företag aktivt arbetar tillsammans med varandras flöden och restströmmar uppstår fysiska symbioser. Resurssamverkan mellan företag kan även innebära gemensamt nyttjande av infrastruktur, lokaler och tjänster. Detta gynnar den lokala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Social symbios

Symbiosen befolkas av människor: företagsledare, anställd personal, luttrade entreprenörer , eldsjälar, nystartsföretagare samt innovatörer och utvecklare. Arbetet med den sociala symbiosen ska stärka relationer och samarbeten, stödja entreprenörerna inom innovation och grön omställning, bidra till att säkra kompetensförsörjningen av personalen som behövs inom symbiosföretagen, eller att koppla samman innovatörer med affärsutvecklare eller entreprenörer med forskning- och utvecklingsresurser. Utan rätt person på rätt plats så sker ingen grön omställning. Det är ingen industriell symbios utan en social symbios.


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll