Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Till startsidan

Projekt

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sotenäs Symbioscentrum är en aktiv mötesplats och ett kunskapscenter som genom Industriell - och Social symbios vill skapa förutsättningar för nya gröna arbetstillfällen och ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle.

Projektsamarbete både inom och utanför Sveriges gränser är ett viktigt led i arbetet för att genom samverkan utveckla och driva innovativa frågor inom näringsliv, samhälle, forskning, organisationer och föreningsliv. I listen kan du läsa mer om projekten som pågår och ta del av resultaten från tidigare projekt.

Aktuella projekt

Powerdoor - Fiskarföreningen Norden UPAlänk till annan webbplats

Projektet ska bidra till nya tekniska lösningar gällande den traditionella trålborden. En kitemodell har redan tagits fram som ska utveckas vidare för att nå stora miljövinster.


Lokalisera och bärga förlorade fiskeredskap

Projektet ska genom utveckling av en produkt, bidra till ett proaktivt system som gör att fiskeredskap inte hamnar på havets bottnar utan ingår i ett cirkulärt kretslopp.


Spökfiske

Sotenäs kommun planerar att med hjälp av yrkesfiskare samla in förlorade fiskredskap längs bergkanter inom Sotenäs kommun


SETS II

Skandinavisk Elektrisk Transport System II

Projektet SETS II vill bidra till att regionernas hamnar snabbare ska ställa om till eldrift och därmed minska koldioxidutsläppen.


Fiskereturen

Projekt med syfte att upprätta ett nationellt system för insamling av uttjänta eller förlorade fiskeredskap


Utsättning av hummeryngel

Syftet med detta projekt är att skapa ett bestående nätverk mellan forskare och yrkesfiskare.


Testbädd Marint avfall

Projektet handlar om utveckling och etablering av en testbädd för marint avfall innehållande en fysisk del, en innovationsmiljö samt ett nätverk till andra testbäddar.


Internet of Things

Implementering av IoT för att skapa cirkulär industriell symbios: En fallstudie hos Sotenäs kommun


Cirkulär bioekonomi

Syftet med detta projekt är att öka mängden KRAV-certifierad gödning från den lokala biogasanläggningen till trädgårds- och jordbruksföretag i SME-storlek.

Projektet kommer att etablera en klustersamverkan med aktörer längs hela värdekedjan från innehavare av potentiellt substrat till mottagare av KRAV-certifierad gödning.


ENSILAGE

Industriell beredning av fisk och skaldjur ger upphov till enorma mängder biprodukter. Restprodukterna har ett högt näringsvärde men är trots det betingade med ett lågt värde och betraktas som avfall eller i bästa fall som fiskmjölsråvara.


SNIUS

Projektet kommer att sammanställa relevant och praktisk kunskap om industriella och urban symbios med särskilt fokus på faciliteringsmetoder och verktyg.


Västsvenskt Industriell Symbiosnätverk

Industriell och urban symbios (IUS) utgår från möjligheterna med samverkansinnovation och har potential att bidra med förbättrad miljö- och affärsmässig prestanda genom tvärsektoriella samarbeten.


Utvecklad cykelturism i Sotenäs

Det finns ett stort behov att tryggt, säkert och hållbart kunna ta sig med cykel mellan orter och besöksmål inom Sotenäs kommun.

Projektet vill identifiera och utveckla lämpliga och säkra cykelområden i Sotenäs i samverkan mellan Sotenäs kommun som huvudman samt markägare, näringsliv och övriga aktörer genom inventering, workshops och dialog mellan parterna.


Västkuststiftelsen

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg

 

leif.andreasson@sotenas.se

0523 - 66 46 96 

PER SVENSSON

Utvecklingschef
 

per.svensson@sotenas.se
072-5023180

Emma Ek

Symbiosutvecklare


emma.ek@sotenas.se

 

0790 - 610 743

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här