Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Kunskap och forskning kring miljö
och hållbarhet ska locka turister

Marina återvinningscentralen kan bli mer publik tack vare projektet som fått stöd av Tillväxtverket.

Hållbar Kunskapsturism vill synliggöra forskning och lokala miljöprojekt i norra Bohuslän
och ge besökaren ytterligare anledningar att besöka området.

Det hoppas de fyra kommunerna Sotenäs, Lysekil, Tanum och Strömstad som kommer samverka i ett gemensamt projekt som beviljats stöd från Tillväxtverket på drygt 1 miljon kronor.

" Det pågår så mycket intressant forskning och projekt kring hållbara initiativ som inte syns för den bredare allmänheten. Därför vill vi forma ett koncept som kan sätta kunskap i ”skyltfönstret” på ett tilltalande sätt. Man ska kunna känna och inspireras av allt spännande som sker inom dessa områden på ett handgripligt sätt" säger Åsa Andersson och Louise Staxäng-Torbäck från Sotenäs kommun.


På Sotenäs Symbioscentrum pågår flera utvecklingsprojekt med havet och marina näringar i fokus. Exempelvis Sveriges första marina återvinningscentral, där det även forskas på hur plast från haven ska kunna bli nya produkter. Och visst blir man nyfiken på att veta mer om konstgjorda hummerrev och utplacering av hummeryngel.

Även Nordens Ark har flera intressanta projekt och forskning kring biologisk mångfald att visa upp.
Kopplat till Tjärnö Marina laboratorium och Kosterhavets Nationalpark samverkar Tanums och Strömstads kommuner kring spännande projekt med havskolonilotter och Scary Seafood. Även i Lysekil är havet i fokus, bland annat genom arbetet på Kristinebergs marina forskningsstation och Havets Hus.


"I Lysekil är vi väldigt glada att det här samverkansprojektet har fått positiv uppmärk-samhet från Tillväxtverket. Vi ser stora möjligheter att utveckla vår plats genom sam-verkan och erfarenhetsutbyte med de andra kommunerna och deltagande parter i projektet. Det ligger en otrolig potential i det material som våra kunskapsbärande institutioner producerar och det ska bli roligt att jobba med att tillgänglig-göra dessa spännande resultat för fler människor, både boende och besökare" säger Cia Säll, destinationsstrateg i Lysekil kommun.


Varje plats har sina unika värden att placera i sitt ”showroom” och tillsammans formar de fyra kommunerna en helhet som kan locka en helt ny grupp av besökare – kunskapsturisten. Samtidigt som invånare och semesterturister som lockas av den fantastiska miljön i norra Bohuslän också kan laddas med ny kunskap.


"Vår utmaning blir att hitta ett gemensamt sätt att presentera detta på ett enkelt och tilltalande sätt och att dessutom knyta ihop näringslivet och skapa besöksanledningar under nya säsonger. Detta tror vi ska kunna stärka destinationen norra Bohuslän och utveckla besöksnäringen tillsammans med forskning och miljöinitiativ."


Projektet kommer ledas från Sotenäs kommun i nära samverkan med Strömstads, Tanums och Lysekils kommuner samt övriga besöksmål och institutioner.

 

Läs pressmeddelandet här Pdf, 334.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

För mer information kontakta:

Åsa Andersson, besöksnäringsutvecklare i Sotenäs kommun

Telefon: 0523-66 40 06

Mejl: asa.andersson@sotenas.se

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56