Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Marin återvinningscentral på gång

Plast i hav stor

Kommunledningskontoret och Sotenäs Symbioscentrum har under 2017 tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och Fiskareföreningen Norden som utförare identifierat behovet att skapa en Marin Återvinningscentral där insamlat strandskräp och uttjänta fiskeredskap kan sorteras och upparbetas för materialåtervinning och återbruk för att skapa en cirkulär ekonomi.

Arbetet föreslås genomföras i en temporär Marin återvinningscentral, i närhet till Rambos anläggning på Hogenäs industriområde under en testperiod på 2 år, arbetet sker då i nära samarbete med Rambo AB. Resultatet kommer vara ett beslutsunderlag för framtida investeringar och organisation inom kommunen för att skapa en långsiktig och hållbar verksamhet för en Marin återvinningscentral i direkt anslutning Hogenäs återvinningscentral.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg


leif.andreasson@sotenas.se

0705 - 159 264