Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Miljardsatsning i Sotenäs

Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance är överens om en etablering som kommer att generera cirka 2000 nya arbetstillfällen i kommunen.

Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor.

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat producerad på ett hållbart sätt.


Nya arbetstillfällen

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”.

Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

Det långsiktiga och målmedvetna arbetet med Symbioscentrum har nu inneburit en överenskommelse med Lighthouse Finance för en etablering av Europas största landbaserade fiskodling.
Företaget kommer att ha Europas största och modernaste landbaserade fiskodlingsanläggning med en produktionskapacitet på upp till 100 000 ton atlantisk lax per år, för försäljning på den internationella marknaden.


Landbaserad odling

En landbaserad odling innebär en begränsad miljöpåverkan och en cirkulär hantering vilket går i linje med Sotenäs kommuns långsiktiga strategi. Det kommer att vara en minimal vatten- och energianvändning utan utsläpp till havet genom ett slutet system. Etableringen kommer att använda den senaste och mest avancerade RAS-lösningen (Recirkulerande Aquacultur System) i världen för hållbar och smart fiskproduktion levererad av AquaMaof.

Driftbolaget kommer att ha sitt säte i Sotenäs kommun.


Påbörjar markarbeten

Lighthouse Finance förhoppning är att påbörja markarbeten under 2021 och produktion 2023. Anläggningen kommer att vara fullt utbyggd och producera 100 000 ton inom fem år från byggstart. Ett arbete har startats för att ta fram en detaljplan för Hogenäs norra - ett nytt industriområde om 75 hektar på kommunal mark. Etableringen är avhängig av tillståndsprocesserna gentemot berörda myndigheter.
Lighthouse Finance som grundades 2013, är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning över hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar som fiskodlingar, integrerade RAS-system och storskaliga fiske-, slakt- och processfabriker i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige och USA.


Nära samverkan

Arbetet med etableringen har skett i nära samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer, exempelvis Position Väst, Business Sweden, Fyrbodals kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sotenäs kommun och företaget Lighthouse Finance är överens om en etablering som kommer att generera cirka 2 000 nya arbetstillfällen i kommunen. Etableringen innebär ett nytt 75 hektar stort industriområde, där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas upp. Det är en etablering som är värd 17–20 miljarder kronor.


Här kan ni läsa mer och få kontaktuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56