Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Minska mängden plast i havet - slutrapport

Syftet med projektet har varit att minska mängden plast i havet genom att bidra till att utjänta fiskeredskap samlas in och återvinns istället för att som idag i bästa fall gå till deponi. (Läs mer om projektet i slutrapporten som länkas nedan.)

Arbetet har genomförts av Fiskareföreningen Norden och Sotenäs kommun tillsammans. Bland annat har det tagits fram ett förslag till nationellt system för insamling av uttjänta fiskeredskap, som under projektet kopplats till pågående arbete med att utforma ett utökat producentansvar för fiskeredskap. "Det är mycket viktigt att producentansvaret blir rätt för att nå huvudsyftet med att minska mängden plast i hav och sjöar och öka cirkulära materialflöden samtidigt som det inte får riskera svenska företags konkurrenskraft på en internationell marknad" står det att läsa i rapporten.

 

Totalt i projektet har det samlats in och sorterats 37,5 ton uttjänta fiskeredskap vid Sotenäs Marina återvinningscentral. Av det sorterade materialet har 15% gått till återbruk, 66% till materialåtervinning och 19% till energiåtervinning.

 

För att höja värdet på det insamlade materialet har projektet bekräftat behovet av en testbädd där intressenter kan testa plast från fiskeredskap till nya produkter.

 

Sammanfattningsvis är slutsatsen:

  • Stoppa tillförseln. Bygg ut insamlings- och återvinningssystem för fiskeredskap.
  • Ta bort skräpet som finns i havet, på kajer och i naturen och visa att det görs.
  • Information, finansiering och styrsystem behöver komma på plats, både för att minska tillförseln och för att öka insamling och återvinning av fiskeredskap.
  • Utveckla "Design för cirkularitet" för fiskeredskap
  • Återvinn eller återanvänd på miljömässigt hållbart sätt det insamlade materialet.
  • Informera, styr (-medel) och motivera till återanvändning och materialåtervinning och fasa ut skadliga ämnen.
  • Inför styrmedel som motverkar "slit och släng mentalitet". Producentansvar behöver införas. Subventionera återanvändning. Pant på vissa redskap kan behövas.
  • Märkning av alla fiskeredskap behövs.

 

Slutrapport- Minska mängden plast i havet genom insamling och återvinning av fiskeredskap Pdf, 2.2 MB.

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56