Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Nytt projekt för att öka återvinningen av uttjänta fiskeredskap

Fiskareföreningen Norden och Sotenäs Symbioscentrum har fått medel av Naturvårdsverket att minska nedskräpning och annat läckage av plast till naturen i Sverige
och/eller andra länder samt att bidra till att plast får ett högre värde.

Projektet är nu i full gång och ska vara klart 2019-12-31. Målsättningen är:
- Förslag till nationellt system (inkl styrmedel) för insamling av
uttjänta fiskeredskap
- Test med insamling från tre platser under 2019
- Sorteringsgrad för återvinning/återbruk minst 80 % på materialet som samlas in under projekttiden
- Säkra avsättning för 100 % av det sorterade materialet till högre steg på avfallstrappan än energiåtervinning

 

Vid frågor kontakta:

Peter Carlsson

peter.carlsson@sotenas.se

Dela detta innehåll