Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Ren Kustlinje en succé

Nu går projektet Ren Kustlinje mot sitt slut.

Det är ett innovationsprojekt med fokus på marin nedskräpning i Kattegatt och Skagerrak där projektledaren Helena Bredin (bilden) sitter på Sotenäs Symbioscentrum som koordinatorn i nätverket för de skandinaviska länderna:

”Det är ett väldigt spännande och omfattande projekt. Vi arbetar med hur vi bättre och smartare ska kunna ta hand om det marina avfallet och därmed få en renare havsmiljö. Vi arbetar med allt från upplysningskampanjer och strandstädarinsatser till forskning om mikroplaster".

Ett resultat av Ren Kustlinjes arbete är den marina återvinningscentralen som nu startas på försök i Sotenäs kommun. Där ska skräp som omhändertas av bland annat strandstädare sorteras i olika fraktioner, återbrukas och materialåtervinnas fortsätter Helena Bredin.

I Ren Kustlinje ingår 34 partners från Sverige, Danmark och Norge. Projektet har även arbetat förebyggande för att minimera lokala utsläppskällor av olika mikroplaster i havet, till exempel från avloppsreningsverk, konstgräsplaner och marinor:

”Vi har också arbetat med marinor för att få dem att minimera läckage av mikropartiklar och annat avfallet som uppstår i samband med hantering av båtar” berättar Helena Bredin.

Just nu finns det ett stort fokus på nedskräpning i havet från både media och allmänhet:

”Projektet har hamnat helt rätt i tiden och satt fokus på frågan. Det har genererat en massa positiva effekter så som nya nationella anslag för strandstädning samt ökat intresse från frivilliga.”

I november ägde en framtidskonferens rum i Fredrikstad (se länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), Norge där projektdeltagarna berättade vad man gjort under projektets gång och vad man anser behöver göras i framtiden för ett renare hav. Ren Kustlinje drivs fram till årsskiftet och arbetet med att minska det marina avfallet kommer sedan att fortsätta i nya konstellationer och projekt. Ren Kustlinje stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden och programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak för att stärka samarbetet över gränserna kring gemensamma utmaningar så som marin nedskräpning.

 

Text tagen från Sotenäs kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela detta innehåll