Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

SIRR Kickoff 14-16 februari

Den 14–16:e februari stod Sotenäs som stolta värdar för projektet SIRR:s kickoff-konferens där deltagare från EU Interreg Nordsjöprogrammet, 12 parter och fyra europeiska länder hälsades välkomna av kommunstyrelsens ordförande Therése Mancini och kommundirektör Anna Liedholm.

Samverkan över nationsgränser är en av de positiva delarna av projekt av dessa slag och Therése Mancini ser också att projektet kommer kunna ge möjligheter att utveckla landsbygden i samspel med det marina perspektivet och kustutvecklingen.
”Det är viktigt för naturen, miljön och för framtiden”, säger hon.

 

Under två dagar diskuterade fyrtiotalet deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike hur man tillsammans ska se till att landsbygdsområden får tillgång till innovation, hållbarhet, motståndskraft (resiliens) och stärkt lokal sammanhållning.

”Vi ser att det här projektet stärker vår övergripande målsättning – att attrahera fler kommuninvånare med betoning på de värden som vi står för: att ligga i frontlinjen för Agenda 2030 och miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Men också att flytta fram våra positioner ytterligare när det gäller cirkulär ekonomi”, konstaterar kommundirektör Anna Liedholm.

🇪🇺 Projektet SIRR Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas, är ett femårigt projekt som leds av Sotenäs kommun genom Symbioscentrum. Projektet finansieras av Interreg Nordsjöprogrammet.

Mer information om projektet SIRR:

http://symbioscentrum.se/projekt/sirr

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56