Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Symbiosutveckling

Symbioskarta

”Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.”

På Sotenäs Symbioscentrum arbetar vi med industriell- och social symbios, vårt bidrag till en cirkulär ekonomi. Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt.


Industriell symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. Ett exempel är att fiskrens kan användas som råvara till fodertillverkning eller i en biogasanläggning.

Social symbios

I en social symbios fokuserar vi istället på mänskliga resurser men på samma sätt blir nyttan större genom samarbete. Exempelvis kartlägger Symbioscentrum kompetensbehovet hos många företag, och utifrån behoven försöker vi skapa relevanta utbildningar så människor kan utbildas till attraktiva yrken.

Industriell- och social symbios ger både sociala, miljömässiga och ekonomiska vinster, därför har vi på Sotenäs Symbioscentrum valt att satsa på detta.

För mer information om symbiosutveckling

KLICKA HÄR


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll