Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Symbiosutveckling

Symbioskarta

Visionen

Sotenäs Symbioscentrum ska vara en ledande aktör inom maritim utveckling. Vi är ett innovativt nav i en miljö där det mänskliga mötet utgör grunden för omställningen till en cirkulär ekonomi. Med havet som utgångspunkt stärker vi det befintliga näringslivet och skapar möjligheter för nya miljöfrämjande affärsverksamheter.

 

På Sotenäs Symbioscentrum arbetar vi med industriell- och social symbios, vårt bidrag till en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Ordet symbios kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt.

Industriell symbios

I en industriell symbios blir den enes avfall eller restprodukt en annans råvara. Genom att företag och andra organisationer samarbetar blir systemet effektivare än om var och en optimerar sin egen verksamhet. När företag aktivt arbetar tillsammans med varandras flöden och restströmmar uppstår fysiska symbioser. Resurssamverkan mellan företag kan även innebära gemensamt nyttjande av infrastruktur, lokaler och tjänster. Detta gynnar den lokala utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Social symbios

Symbiosen befolkas av människor: företagsledare, anställd personal, luttrade entreprenörer , eldsjälar, nystartsföretagare samt innovatörer och utvecklare. Arbetet med den sociala symbiosen ska stärka relationer och samarbeten, stödja entreprenörerna inom innovation och grön omställning, bidra till att säkra kompetensförsörjningen av personalen som behövs inom symbiosföretagen, eller att koppla samman innovatörer med affärsutvecklare eller entreprenörer med forskning- och utvecklingsresurser. Utan rätt person på rätt plats så sker ingen grön omställning. Det är ingen industriell symbios utan en social symbios.

För mer information om symbiosutveckling

KLICKA HÄR


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll