Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Nu utreder vi hur Guleskär ska utvecklas för hela landets bästa

Visionsbild över Guleskär i framtiden

En tidig skiss över hur Guleskärsområdet skulle kunna se ut i framtiden.

Guleskärsområdet i Kungshamn pekas ut som en av de bästa lösningarna för att öka landets självförsörjning av fisk.
Nu börjar vi utreda möjligheterna att skapa en ny hemmahamn för svenskt pelagiskt fiske och utveckla området till ett starkt nationellt centrum för marin näring.
Kommunstyrelsen har beslutat att ett detaljplanearbete för området ska inledas.

Samtidigt som behovet av ökad självförsörjning av livsmedel ökar har Sverige bara kapacitet att ta emot och bereda en liten del av våra fiskekvoter för vissa arter.
På Guleskär finns en unik möjlighet att bidra till en lösning samtidigt som vi kan utveckla vårt arv av fiske och fiskberedning.

Den här möjligheten ser Jordbruksverket och Pelagiska fiskets producentorganisation, SPF, och pekar ut en hamn på Guleskär som en av de bästa lösningarna i landet för att kunna landa mer fisk i Sverige.

Här kan du läsa mer om vår vision för Guleskärsområdet Länk till annan webbplats.

 

I Sotenäs kommun finns redan en idealisk grund med de största sjömatsproducenterna, en bred kunskap och en industriell symbios som tillvaratar restprodukter.
Det som saknas är markområde för en mer utbyggd kaj, nya produktionsenheter och bra lösningar på transportfrågor.
Allt detta ingår i de utredningar som startar nu.

Detaljplanearbete och inledande utredningar

Vi vet att trafiksituationen till och från Guleskär, genom Kungshamn, bekymrar många. En trafikutredning ingår som en viktig del i detaljplanerabetet.

Inom detaljplanearbetet ryms också en rad andra utredningar inom vitt skilda områden, exv geotekniska utredningar, utredningar av risk vid skyfall och vid transport av farligt gods.

I kommunen arbetas det med flera parallella projekt. Under näringsliv och utveckling pågår för tillfället två externt finansierade projekt som rör området:

Två röster från näringslivet om satsningen

Kontakt:

Therése Mancini (S)

kommunalråd

0523-664520

 

FAKTA: Vad är Pelagisk fisk?

Pelagisk fisk är fiskarter som rör sig i stim i det fria vattnet, dvs inte i närheten av botten.
Det är exempelvis sill, skarpsill och makrill, men även mindre kända arter som tobis, taggmakrill och blåvitling.

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56