Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Skandinaviska Cirkulära Industriparker

Projektet ska bidra till etableringen av cirkulära industriparker i Kungshamn och Hirtshals och skapa förutsättningar för ett cirkulärt symbiossamarbete. I projektet ska kommun och företag samverka och knyta kontakt med övriga strategiska partners som behövs i det gröna utvecklingsarbetet.

På bägge orter finns planer på gröna industriparker med direkt närhet till hamnar. Ambitionen är ett koncept som innehåller ett starkt konsortium där alla parter i parken samarbetar i en cirkulär ekonomi med kartlagda resursflöden. Restflöden, energioptimering, logistik och etablering av underleverantörer i gröna värdekedjor ska ske utifrån symbiostänket. Det handlar om att kartlägga och undersöka möjligheter inom alla typer av energi- och materialresurser, så som vind, biogas, vatten, biomassa, men även att titta på möjligheterna inom transporter, lagerhållning och användning av lokaler och arealer.

 

Ett hamnområde med en anslutande industripark är ett uppenbart utvecklingsområde för grön energi och cirkulär resursanvändning. Här uppstår ett ekosystem av offentliga och privata företag, där företagen antingen servar hamnen eller hamnen servar företagen.

 

Industrins gröna omställning är en prioriterad fråga i byggandet av ett mer hållbart samhälle, men det handlar också om att skapa reella exempel där drivna företag kan agera föregångare och visa upp hur symbioslösningar bidrar till såväl en smart cirkulär ekonomi samt ekonomisk tillväxt och långsiktig konkurrenskraft.

 

Projektet ska bidra till den gröna omställningen, ökad motståndskraft och hållbar tillväxt på lokal-, regional-, nationell- och skandinavisk nivå.

Kort fakta

Period: 1 december 2023 - 30 november 2026

Projektledare: Den Erhvervsdrivende Fond Skagen Uddannelsescenter

Projektpartner: Kungshamnsfiskarna AB, Nordsøen Forskerpark, Rena Hav Sverige Aktiebolag, Hjørring Kommune, Sotenäs kommun, Svinesundskommittén, Hirtshals Havn

Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Totalbudget: 2 878 282 EUR


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

STINA GOTTLIEB

Symbiosutvecklare


stina.gottlieb@sotenas.se

0721 - 433 898

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg


leif.andreasson@sotenas.se

0705 - 159 264