Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Publicerad:

Slutkonferens för INTERREG-projektet SETS II: Skandinavisk Elektrisk Transport System

Tisdagen den 6. september anordnades en slutkonferens för SETS II i Kongsberg, Norge där projektets resultat presenterades och ledde in på en möjlig fortsättning framåt. På konferensen deltog projektets partners och intressenter.

Det gränsöverskridande arbetet har gjort att vi tillsammans genom gemensamma aktiviteter kunnat dela med oss av kunskap och konkreta exempel. Detta har lagt grunden för att komma framåt lokalt. Projektet har hjälpt till att förstå skillnader i hamnstruktur och modeller i de olika deltagande länderna, samt hur viktig en hamn kan vara för resten av näringen” - Projektdeltagare

 

Läs mer om projektet och slutkonferensen för SETS II:

https://www.sets-kask.eu/slutkonferens-for-interreg-projektet-sets-ii-skandinavisk-elektrisk-transport-system/ Länk till annan webbplats.

 

http://symbioscentrum.se/projekt/setsii.4.26e8591116c84be4b8bcb641.html

Dela detta innehåll

MATHIAS SKARP

Projektkommunikatör


mathias.skarp@sotenas.se

0765-40 21 56