Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Social symbios i Sotenäs

Social symbios bygger inte på fysiska flöden mellan företag utan istället på mänskliga resurser och kompetens. Men på samma vis som i den industriella symbiosen blir nyttan större genom samverkan. Symbioskartan befolkas av människor: företagsledare, anställd personal, luttrade entreprenörer, eldsjälar, nystartsföretagare samt innovatörer och utvecklare.

 

Arbetet med den sociala symbiosen ska stärka relationer och samarbeten, stödja entreprenörerna inom innovation och grön omställning, bidra till att säkra kompetensförsörjningen av personalen som behövs inom symbiosföretagen, eller att koppla samman innovatörer med affärsutvecklare eller entreprenörer med forskning- och utvecklingsresurser. Utan rätt person på rätt plats så sker ingen grön omställning. Det är ingen industriell symbios utan en social symbios.

 

Sotenäs kommun är en perifer landsbygdskommun och det är ett ständigt pågående arbete med att stärka kopplingen till det regionala innovationssystemet, vara á jour med de nationella stödverktygen och nätverka med relevanta lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.


Social symbios innefattar bland annat:

 • Kompetensförsörjning
 • Kunskapsutbyte
 • Utbildning; Det livslånga lärandet
 • Arbetsmarknadsenheten; Arbetsträning
 • Gröna hållbara arbetstillfällen
 • Stärka relationer och främja samverkan

Kompetensmäklarfunktionen

Traditionellt har symbioskluster skapat miljönytta genom att samverka kring material och energi. Sotenäs kommun ser att befolkningens kompetens är avgörande för ett hållbart näringsliv.

Genom samverkan kring kompetensutveckling bygger vi kunskap som skall försörja våra symbiosföretag, bli framtidens entreprenörer och näringslivets medarbetare.


På Sotenäs Symbioscentrum finns funktionen ”Kompetensmäklare”. Kompetensmäklaren förmedlar kompetens och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningsanordnare. Funktionen är ett steg i arbetet att möta verksamheternas utmaningar att säkra framtida kompetensförsörjning och hjälpa människor till attraktiva arbeten.

 

Exempel på kompetensmäklarens uppdrag:

 • Företagsbesök, enskilt eller tillsammans med Arbetsförmedlingen
 • Matchning på arbetsmarknaden
 • Jobbmässa- och utbildningsmässa ihop med Arbetsförmedlingen
 • Medverka på företagarluncher och företagarfrukostar
 • Behovslista av kompetenser

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll