Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Sotenäs Marina återvinningscentral

Årligen hamnar mellan 5–13 miljoner ton avfall i haven världen över. I Sotenäs kommun startades 2018 Sveriges första Marina återvinningscentral. Här tar vi hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin samt spökfiskenät och burar som samlats in från havet. På den marina återvinningscentralen demonteras och sorteras avfallet i olika fraktioner. Detta gör vi för att minimera delen avfall som går till deponi och förbränning samt öka mängden avfall som går till återbruk och återvinning.

Målet är att möta utmaningen med marin nedskräpning samt agera katalysator för innovativa idéer och företag inom området.

 

Bara från kusten i Sotenäs kommun samlades det in 16 ton marint avfall under 2022 och tidigare innan Sotenäs Marina återvinningscentral skickades merparten av detta till förbränning. Sätt under åren som återvinningscentralen funnits, har mängden strandskräp som samlas in minskat vilket delvis kan vara en positiv effekt av det kontinuerliga städande som pågår där mängden ’historiskt avfall’ därför hålls nere. I och med Sotenäs Marina återvinningscentral används nu delar av det insamlade materialet till att utveckla nya produkter och innovationer. Utöver strandskräpet fanns tidigare en problematik med hantering av uttjänta fiskeredskap, som innan uppstarten av Marina återvinningscentralen till stora delar hamnade på deponi eller i värsta fall dumpades i våra hav.

 

Under 2022 samlades 152 ton uttjänta fiskeredskap in och 191 ton sorterades. Från och med 2020 har kommunen varit med och startat ett rikstäckande insamlingsinitiativ kallat ”Fiskereturen” där uttjänta fiskeredskap från hela landet kommer tas om hand och försorteras för återbruk och återvinning på Sotenäs Marina återvinningscentral. Av de insamlade fiskeredskapen har ca 60-80 % gått till materialåtervinning, 10-20 % till återanvändning och 10-20 % till brännbart.

Fiskereturen

Sedan 2020 har Sotenäs kommun och Sotenäs Symbioscentrum även initierat en nationell insamlingstjänst ’Fiskereturen’ för att förebyggande samla in ta hand om uttjänta fiskeredskap för att minska mängden nät och fiskeredskap som hamnar i havet och i naturen. Fiskereturen är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, FF Norden, Båtskroten och Sotenäs kommun som finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

 

SYmbios värdekedja

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

THomas Ericsson

Platschef - Marin återvinning


thomas.ericsson@sotenas.se

0722-062804