Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Företagare i Sotenäs

Stärkt lokal samverkan – en väg till ökad lönsamhet.

Att satsa på cirkulär ekonomi samt industriell och social symbios genererar vinster för både företaget och samhället.


Så kan ni som företag i Sotenäs få stöd av Symbioscentrum


På Symbioscentrum hjälper vi företag att vända problem och utmaningar till möjligheter. Vi ger även stöd för att ta idéer vidare till praktik eller utvecklingsprojekt samt att hitta know-how. Genom samverkan finner vi tillsammans lösningar som ger större nytta för alla inblandade än om var enskilt företag optimerar efter sin egen verksamhet. Du som företagare kan erhålla stöd i arbetet med att identifiera och skapa effektiva resurssamarbeten tillsammans med verksamheter i främst din närhet. Stödet innebär såväl kompetensutveckling som möjlighet till stöd för utredning av identifierade möjligheter eller, dela vårt breda nätverk att finna bidrag för era projekt och idéer.


Vad Symbioscentrum erbjuder företagare i Sotenäs:


  • Vi har tillsammans ett brett nätverk på universitet, högskolor, företag, forskningsinstitutioner, regionen m.m.


  • Vet var ni kan söka stöd och bidrag. Om inte så kan vi hjälpa er att kolla upp vilka möjligheter som finns.


  • Identifiera synergieffekter och vägleda vid utredning av dess möjligheter för implementering.


  • Vårt arbete innefattar omvärldsbevakning, kanske vi hört om något som kommer er till nytta.


  • Samordnat informerar och sprider vi kunskap om cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och industriell och social symbios.


  • Vi kan hjälpa till och se till att ni träffar och lär känna era grannar på en neutral plats. När som helst kan en ny hållbar affärsmöjlighet dyka upp.


Har du frågor, funderingar eller idéer – kom gärna in på en kaffe eller boka in oss på en digital fika. Så ser vi hur vi kan hjälpa just dig!

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll