Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Lokala testbäddar

 

En viktig del i symbiosarbetet är testbäddar där aktörer kan testa sina affärsidéer och utbyten av flöden på en initialt småskalig nivå. Enkelt förklarat kan en testbädd sammanfattas med att företagen testar sina affärsidéer på ”kilonivå”, jämfört med fullskalig ”ton” och forskningens ”gram”.

 

Testbädd Marint avfall och
produktifiering av plastavfall från havet

Sotenäs kommun och Sotenäs Symbioscentrum arbetar med en testbädd för att upcycla, återbruka och återvinna marint avfall. Testbädden är sammankopplad med Sveriges första och hittills enda marina återvinningscentral.

 

Testbädden innehåller en fysisk miljö där tester med plast från havet omvandlas till nya produkter och innovationer med hjälp av en basutrustning, samt en innovationsmiljö där företag kan få hjälp att komma vidare med mål, planer och cirkulära affärsidéer.

 

Testbädden riktar sig till mindre aktörer, såsom innovatörer, start-ups och mindre företag som testare, men är även öppen för stora företag och andra organisationer.

 

Testbädd storskaligt landbaserat vattenbruk

För att göra Sverige ledande inom smart, hållbart och cirkulärt landbaserat vattenbruk genomförs just nu en förstudie för storskaligt landbaserat vattenbruk.

 

Genom ett Vinnova-projekt med ett partnerskap på femton aktörer, ska Sotenäs kommun specificera, utveckla och förankra ett koncept för en testbädd med fokus på storskaligt landbaserat vattenbruk.  Testbädden ska ha utgångspunkt i hållbara och cirkulära flöden och även inkludera forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer. Slutprodukten i projektet blir ett underlag för en möjlig framtida byggnation.


Mer info om projektet hittar du här.

Aqua Symbios

Lyckat resultat av tidigare testbädd Aqua Symbios och utveckling av landbaserat vattenbruk

En tidigare testbädd som haft en avgörande betydelse är Testbädd Aqua Symbios, som legat till grund för fortsatt symbiosutveckling.

 

Sotenäs Symbioscentrum hyrde under åren 2016–2019 en fastighet på Fisketången där testbäddsverksamhet inom landbaserat vattenbruk pågick. Syftet med testbädden var att skapa bästa möjliga förutsättningarna för företag att testa och utveckla teknik och verksamheter för att kunna ta steget till storskalig kommersialisering. Lokalen med tillhörande utrymmen hyrdes ut under kortare perioder åt företag och akademi inom vattenbruk och annan relaterad verksamhet till självkostnadspris.

 

Genom att företagen kunde finnas och utföra tester under samma tak skapades symbiosmöjligheter genom delning av resurser och flöden, samt att de kunde stödja varandra i utvecklingen. År 2019 avvecklades testbädden eftersom de flesta av aktörerna som verkade i den tog steget vidare till en mer storskalig verksamhet och målet med testbädden var uppfyllt.

 

 

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll