Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Till startsidan

Industriell symbios

Fysiska symbioser

 

Marin återvinning

Idag pågår arbete med att samla in och återvinna strandskräp och uttjänta fiskeredskap. Sotenäs Symbioscentrum arbetar nu för att arbetet ska skala upp så upptagningsområdet kan vidgas och sorteringsgranden öka. Arbetet med den marina återvinningen görs i samverkan mellan flera aktörer.


Sotenäs marina återvinningscentral

 

Biogas

Fiskindustrin i Sotenäs producerar varje år stora mängder organiska restprodukter som innebär en kostbar hantering och negativ miljöpåverkan. Företaget Rena Hav ska ta hand om restprodukterna direkt på industriområdet och göra biogas av det. Biogasen omvandlas till elektrisk ström och varmvatten som kan återföras direkt till industrin. Dessutom ska processvattnet renas till en reningsgrad som vida överstiger nuvarande rening. De fasta kvarvarande resterna blir miljövänligt gödsel som siktas på att KRAV-märkas och användas av lokala odlare. Bygget av anläggningen påbörjas 2018.


Biogasanläggning under konstruktion

 

Landbaserad fiskodling

Smögenlax Aquaculture planerar att bygga en storskalig laxodling i Sotenäs. Fiskodlingarna kommer vara på land, i Recirkulerande Akvakultur System (RAS), utan utsläpp i havet. Vattnet kommer renas genom en intern reningsanläggning och via odling av alger (Swedish Algae Factory). Avfallet från laxodlingen kommer sedan att tas omhand av den planerade biogasanläggningen.

Nyligen bildades ytterligare ett bolag i Sotenäs kopplat till laxodling, men då kläckning av specifik laxrom som sedan ska föds upp till smolt (West Coast Smolts Sweden).


Glada laxar simmandes i en bassäng

 

Testbädd: Aqua symbios

Sotenäs Symbioscentrum hyr en fastighet på Fisketången. Anläggningen är en testbädd som går under namnet ”Aqua Symbios”. Syftet med testbädden är att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och akademin att testa och utveckla sina tekniker och verksamheter, för att kunna ta steget till storskalig kommersialisering. Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut under kortare perioder till självkostnadspris åt företag och akademi inom vattenbruk och annan relaterad verksamhet. Genom att finnas under samma tak finns symbiosmöjligheter genom att stötta varandra i utvecklingen och även se hur restprodukter kan bli till råvara och återbrukas av andra aktörer.


Aquaponics - odling av basilika

Publicerad: 2018-01-29 22.59

Senast ändrad: 2020-09-08 08.13

 

Dela detta innehåll

LEIF ANDREASSON

Utvecklingsstrateg

 

leif.andreasson@sotenas.se

0523 - 66 46 96 

Sotenäs Symbioscentrum

Hagabergsindustrigata 1

456 31 Kungshamn

 

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Besökstid

Måndag - fredag

08:00 - 16:00

 

Skicka e-post


Du kan även hitta oss här