Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Industriell symbios

Symbioskarta

Cirkulär bioekonomi med biogas

Fiskindustrin i Sotenäs producerar varje år stora mängder organiska restprodukter som innebär en kostbar hantering och negativ miljöpåverkan. Företaget Rena Hav ska ta hand om restprodukterna direkt på industriområdet och göra biogas av det.


Biogasen omvandlas till elektrisk ström och varmvatten som kan återföras direkt till industrin. Dessutom ska processvattnet renas till en reningsgrad som vida överstiger nuvarande rening. De fasta kvarvarande resterna blir miljövänligt gödsel som siktas på att KRAV-märkas och användas av lokala odlare.


Biogasanläggning under konstruktion


Landbaserad fiskodling

Smögenlax Aquaculture planerar att bygga en storskalig laxodling i Sotenäs. Fiskodlingarna kommer vara på land, i Recirkulerande Akvakultur System (RAS), utan utsläpp i havet. Vattnet kommer renas genom en intern reningsanläggning och via odling av alger (Swedish Algae Factory). Avfallet från laxodlingen kommer sedan att tas omhand av den planerade biogasanläggningen.

 

Nyligen bildades ytterligare ett bolag i Sotenäs kopplat till laxodling, men då kläckning av specifik laxrom som sedan ska föds upp till smolt (West Coast Smolts Sweden).Glada laxar simmandes i en bassäng


Marin återvinning

Idag pågår arbete med att samla in och återvinna strandskräp och uttjänta fiskeredskap. Sotenäs Symbioscentrum arbetar nu för att arbetet ska skala upp så upptagningsområdet kan vidgas och sorteringsgranden öka. Arbetet med den marina återvinningen görs i samverkan mellan flera aktörer.

 


Sotenäs marina återvinningscentral


Testbädd: Marint Avfall


Forskningsrapporter visar på att det idag finns runt 150 miljoner ton plast i världens hav och uppskattningsvis hamnar ytterligare runt 5-13 miljoner ton där årligen. Under 2020 samlade Sotenäs kommun in mer än 180 ton marint avfall till Marina återvinningscentralen.

Därför utvecklar och etablerar Sotenäs Symbioscentrum en testbädd för att upcycla/återbruka/återvinna marint avfall. Testbädden ska framförallt rikta sig till mindre aktörer, såsom innovatörer, start-ups och mindre företag men kommer även vara öppen för stora företag och andra organisationer.


Testbädd Marint Avfall


Testbädd: Aqua symbios

Anläggningen var en testbädd på Fisketången som gick under namnet ”Aqua Symbios”. Syftet med testbädden var att skapa bästa möjliga förutsättningar för företag och akademin att testa och utveckla sina tekniker och verksamheter, för att kunna ta steget till storskalig kommersialisering.


Lokalen med tillhörande utrymmen hyrdes ut under kortare perioder till självkostnadspris åt företag och akademi inom vattenbruk och annan relaterad verksamhet. Genom att finnas under samma tak finns symbiosmöjligheter genom att stötta varandra i utvecklingen och även se hur restprodukter kan bli till råvara och återbrukas av andra aktörer.


Aquaponics - odling av basilika

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll