Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Sotenäs Marina Återvinningscentral

Marina återvinningscentralen

5-13 miljoner ton avfall hamnar årligen i haven världen över. Från våra egna stränder här i Sotenäs kommun samlades det in över 34 ton marint avfall under 2018.


I Sotenäs kommun startades därför september 2018 Sveriges första Marina Återvinningscentral. Här tar vi hand om marint avfall som samlats in från strandstädning, uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin samt spök-fiskenät och burar som samlats in från havet. På den marina återvinningscentralen demonteras och sorteras avfallet i olika fraktioner. Detta gör vi för att minimera delen avfall som går till deponi och förbränning samt öka mängden avfall som går till återbruk och återvinning.


Sedan 2020 har vi även initierat en nationell insamlingstjänst ’Fiskereturen’ för att förebyggande samla in ta hand om uttjänta fiskeredskap för att minska mängden nät och fiskeredskap som hamnar i havet och i naturen. Fiskereturen är ett samarbete mellan Håll Sverige Rent, FF Norden, Båtskroten och Sotenäs kommun som finansieras av Havs- och vattenmyndigeheten.


Vi driver även en testbädd för marint avfall för att stötta utveckling och innovation kring vad detta marina avfall sedan kan användas till. Läs gärna mer om dessa projekt under Projekt-fliken.


Med en marin återvinningscentral här i Sotenäs kommun vill vi på lokal nivå bidra till att undersöka och utveckla en permanent, hållbar lösning för det marina avfallet och fiskeutrustningen. Vi vill bidra till ett renare hav och kuststräckor samtidigt som vi skapar gröna, lokala och viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten för att hjälpa personer att komma in på arbetsmarknaden.

 

Se filmen REUSE. UPCYCLE. RECYCLE.

Marina återvinningscentralen - in- och utflöde

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

THomas Ericsson

Platschef - Marin återvinning


thomas.ericsson@sotenas.se

0722-062804