Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Betyg

När lärare sätter betyg utvärderar de allsidigt dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i skolans ämnes-och kursplaner. Betyget som läraren sätter ska spegla den kvalitet som du som elev uppvisar på ditt kunnande vid tiden för betygssättningen.


Betygsskalan

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt betyg. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet du som elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven.


Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av kunskaperna, på grund av frånvaro, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten.


Betygsdokument

Det finns flera typer av betygsdokument som du kan få inom kommunal vuxenutbildning. Vi skickar endast ut betygen på elevernas önskemål.

 

Kontakta Studie- och Yrkesvägledare, betyg skickas hem till dig inom 1-2 veckor.


Slutbetyg motsvarar en avslutad gymnasieutbildning


Gymnasiexamen erhålls när du har uppnått kraven för gymnasie-examen ska ett examensbevis utfärdas

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61

CAMILLA HANSSON

Studie- och Yrkesvägledare

 

syv.symbioscentrum@sotenas.se

0523 - 66 46 75