Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan ska förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av elever & personal.


Den kommunala vuxenutbildningen ska för att förebygga och bedriva ett aktivt arbete för att förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Målet är att alla individer ska känna trygghet och bli korrekt behandlad av personal och andra elever. Alla kränkningar ska rapporteras, åtgärdas, och dokumenteras av rektor som är ansvarig.


Förebyggande-och främjande

Likabehandlingsplanen ska verka förebyggande för att ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling skall förekomma inom verksamheten. Den ska främja alla människors lika värde och förebygga att ingen rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering förekommer på grund av t ex kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.


Rektorn har det övergripande ansvaret att lagen efterlevs men all personal och alla studerande delar tillsammans på ansvaret för vårt arbetsklimat. Alla kränkningar ska rapporteras, åtgärdas, och dokumenteras av rektor som är ansvarig.

  Pdf, 161.3 kB.

 


Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61