Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Utvärderingar

Utvärdering Svenska För Invandrare

Kommer inom kort

Utvärdering Grundläggande vuxenutbildning

Kommer inom kort

Utvärdering Gymnasial vuxenutbildning

Kommer inom kort 

Utvärdering fristående kurser

Kommer inom kort 

Utvärdering av yrkes-och lärlingsutbildningar

 

Uppföljning av yrkes-och lärlingsutbildningar

Vuxenutbildningen i Sotenäs kommun genomför varje år en uppföljning av tidigare avgångselevers sysselsättning ett år efter att de avslutat en yrkesutbildning hos oss. Uppföljningen fokuserar på olika elevgruppers etablering på arbetsmarknaden ett år efter att de avslutat sin utbildning.

Undersökningarna används för att kunna följa hur väl utbildningarna förser arbetslivet med kvalificerad arbetskraft och elevernas möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. De indikatorer som används för att följa upp sysselsättningen är:

  • Huvudsakliga sysselsättning innan påbörjad utbildning.
  • Huvudsakliga sysselsättning efter avslutad utbildning.
  • Överenstämmelse mellan utbildning och arbete.
  • Orsaker till att arbete ej överenstämmelse arbete/utbildning
  • Tid till arbete efter avslutad utbildning
  • Nöjdhet med utbildningen som helhet.

Här hittar Ni en sammanställning från uppföljningen.

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

MICHAEL RUNG

rektor


michael.rung@sotenas.se

0523-66 46 61