Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

GREENBIZZ – Grön teknologisk Affärsmodellsinnovation

Fyll i en bildbeskrivningstext

Projektets primära syfte är att stödja SMF i Danmark, Norge och Sverige att ställa om till att bli mer gröna eller vidareutveckla redan befintliga gröna aktiviteter och affärsmodeller. Detta samtidigt som projektet ska bidra till en ökad kunskap om analys och innovation för gröna affärsmodeller.


Inom projektet ska nya gröna affärsmodeller och teknologier inom förnybar energi utvecklas och implementering stödjas. Målet är att gröna affärsmodeller ska bli mera attraktiva, motiverande och användarvänliga så att fler företag deltar i omställningen. GREENBIZZ har som mål att rekrytera och därav stödja 60 SMF fördelat i Danmark, Norge och Sverige.


Projektet erbjuder företagen bl.a.

  • Ny kunskap om hur ett företag kan arbeta för att minska energiförbrukningen och öka andelen grön energi i förhållande till företagets totala energiförbrukning
  • Tillgång till nya modeller och verktyg för grön affärsmodellanalys och innovation som utvecklats baserat på forskning
  • Skapa nya grön affärsmodeller för mätteknik och -verktyg


Sotenäs kommun är med i GREENBIZZ som samarbetspart genom att samordna erbjudandet till företagen i kommunen.


Läs mer om projektet på: greenbizz.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kort fakta

Period: 1 mars 2020 - 30 september 2022

Projektledare: Århus universitet

Partner: Århus universitet, Östfold högskola, Halmstad högskola

Samarbetspartner: bl.a. Sotenäs kommun

Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, European Regional Development Fund, insatsområde grön ekonomi.


Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll