Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

RESource

Sotenäs kommun har tillsammans med företag, akademi och andra organisationer aktivt arbetat för att implementera och utveckla Industriell symbios.

Det övergripande syftet med projektet är att kvantifiera och verifiera nyttorna arbetet med Industriell symbios i Sotenäs ger, beskriva vad som har varit nyckelfaktorer i utvecklingen, samt vilken roll Sotenäs Symbioscentrum har spelat för utvecklingen och vad det betyder framöver. Drivkraften är att skapa gröna lokala jobb samtidigt som det bidrar till bättre en bättre miljö, både lokalt och globalt. Fram till nu har ett antal symbioser implementerats, några har testats i pilotanläggningar och ett antal väntar på startbesked för bygge av deras anläggningar. Kommunen har hittills deltagit och drivit flera industriella symbiosprojekt, men inget har på vetenskapligt sätt utvärderat miljö- och samhällsekonomiska nyttor, vilket detta projekt kommer bidra med. När arbetet studerats och utvärderats kommer denna information spridas till andra kommuner och regioner för att skynda på och underlätta utvecklingen.

Kort fakta

Period: 2017-02-01 till 2017-12-29

Länder: Sverige Projektledare: Sotenäs kommun

Partner: Fiskareföreningen Norden, IVL Svenska miljöinstitutet

Totalbudget: 1 500 000 SEK

Sotenäs budget: 1 030 000 SEK

Program: Energimyndigheten

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll