Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Utvecklad cykelturism i Sotenäs

två cyklar på en grusad väg

Det finns ett stort behov att tryggt, säkert och hållbart kunna ta sig med cykel mellan orter och besöksmål inom Sotenäs kommun.


Projektet vill identifiera och utveckla lämpliga och säkra cykelområden i Sotenäs i samverkan mellan Sotenäs kommun som huvudman samt markägare, näringsliv och övriga aktörer genom inventering, workshops och dialog mellan parterna. Vidare vill projektet undersöka hur befintliga vandringsleden

Soteleden även kan användas som cykelled på vissa sträckor, lämpligt ur såväl markägares som cyklisters perspektiv för att knyta samman kommunens orter och besöksmål.


Genom projektet förväntas besöksnäringen beredas möjlighet att utveckla och paketera aktiv naturturism på ett hållbart sätt.


- Projektet önskar ta fram och testa modeller för hur cykelområden kan utvecklas på annans mark.

- Projektet kommer att utveckla och/eller testa verkyg eller metoder för att kunna mäta och följa upp hur leder och områden används.

- Projektet vill utveckla geografiskt eller tematisk samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.


Mer information om Hike & Bike i Sotenäs hittar du här:

www.vastsverige.com/sotenas/hike--bike Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Kort fakta

Period: 1 januari 2020 till mars 2021

Projektledare: Sotenäs kommun

Kontaktperson: Åsa Andersson, Sotenäs kommun

Samverkanspartners: Företagarna Sotenäs, LRF Sotenäs och Sotenäs Turistförening

Program: Tillväxtverket

tillväxtverket

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll