Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Regenbiz

Detta tre-åriga projekt fokuserar på regenerativa företag (företagsinitiativ som baserar sin kärnverksamhet

på värdeskapandet av överblivna resurser) och deras roll i utvecklingen av tvärsektoriella samarbeten inom

regioner och städer för ökad resurseffektivitet (industriell och social symbios).


Projektet kommer sam-skapa och sprida ny kunskap om:


  • Vikten och rollen regenerativa företag har för att skala upp verksamhet inom industriell och social symbios, och dess tillkommande fördelar, inom Sverige.
  • Nyckelutmaningar som hindrar effektiv affärsverksamhet och vidare utveckling av regenerativa företag.
  • Insatser som bör göras av aktörer inom och utanför affärssektorn för att främja utvecklingen av regenerativa företag och deras positiva påverkan.


Denna kunskap kommer bistå formuleringen av offentlig policy och affärsstrategier som kommer öka resursproduktivitet inom ekonomiska system och möjliggöra ökat värdeskapande med minskadresursanvändning och minskade utsläpp som följd.

Den kommer även stödja hållbart företagande som

möjliggör en cirkulär och biobaserad ekonomi i praktiken.

Kort fakta

Period: 30 mars 2021 - 31 mars 2023

Finansiärer: The Kamprad Family Foundation for Entrepreneurship, Research & Charity

Partner: Linköpings universitet, WA3RM AB,

Econova AB, Swedish Algae Factory AB, Ecoloop AB,

RagnSells AB, Ectogrid E.ON

Totalbudget: 8 611 155 kr

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll