Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

NIV

Nætverk for iværksætteri og jobskabelse i KASK

Kust- och landsbygdskommuner behöver bli attraktiva platser att bo och verka på. Projektet NIV verkar inom de områdena och har personer med utländsk bakgrund som målgrupp. De övergripande målen: fler entreprenörer, företag och jobb.

Projektet som inriktar sig på kust- och landsbygdskommuner och ser ett behov av göra det attraktivt att leva och verka i de områdena. Bland invånare av utländsk bakgrund finns outnyttjad potential för entreprenörskap och uppstart av företag. NIV vill öka sysselsättningen för samma målgrupp i enmansföretag, mikroföretag och nystartade verksamheter. Partnerskapet räknar med att NIV ska ge 80 nya entreprenörer med utländsk bakgrund och 320 nya jobb i enmans-, mikro- och nystartsföretag. Arbetet med jobbskapande metoder och verktyg sker på tvärs i KASK-regionen.

 

Korta fakta

Period: 1 juli 2017 - 30 juni 2020

Länder: Sverige, Danmark

Projektledare: Den erhvervsdrivende fond Skagen Uddanelsescenter

Partner: Fredrikshavn kommune, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Sotenäs kommun, Munkedals kommun, Innovatum AB

Totalbudget: 3 453 722 EUR

Sotenäs budget: 1 232 744 EUR

Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kommunen, NIV, Interreg

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll