Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Små steg mot stor omställning


Ökad materialeffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga strategier för att minskad klimatpåverkan. Industriell symbios nämns som en viktig del i arbetet för CE på EU-nivå och till viss del även i Sverige. Fortfarande finns dock flera hinder för utveckling och spridning av industriell och urban symbios (IUS), inte minst i kopplat till policy. Detta projekt ska främja utveckling av IUS genom att samskapa och sprida policyinnovationer som kan adressera identifierade sådana policy-hinder.


Projektet syftar till en liten men bred institutionell förflyttning genom samskapande och agerande av relevanta aktörer inom flera policy-processer med målet att nå ett mer stödjande policylandskap för cirkulära ekonomi genom IUS. Aktuella policyproblemen och processer relaterar till cirkulär masshantering, nyttiggörande av lågvärdig spillvärme samt miljötillstånd. Dessa har identifierats i konkreta fall som studerats i tidigare forskningsprojekt på LiU. Beroende på läget i respektive process så har aktiviteter utformats med syftet att föra processen ett steg framåt i kedjan Problemanalys > Gemensam problemförståelse > Formulerande av vägar för agerande > Konkreta första steg mot förändring. Parallellt kommer förutsättningar, aktiviteter och resultat att studeras, och presenteras som resultat av interventionsforskning inom IUS och policy.


En styrka i projektet är deltagandet av ”regenerative businesses” som är en framväxande grupp aktörer som har unika erfarenheter av att förverkliga IUS-samarbeten. Effekterna av detta är att vi att vi har en god problemförståelse ur företagens perspektiv. Projektet kan fungera som en plattform för viktig nyansering, dialog och kunskapsinhämtning mellan policyutvecklare och problemägare.

Kort fakta

Period: 1 december 2022 - 30 november 2023

Projektledare: Linköpings universitet

Projektpartners: Ecoloop, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Sotenäs kommun, WA3RM AB, Swedish Algae Factory AB, Ragn-Sells Recycling AB, Klimatkommunerna, Econova AB

Program: Vinnova
Totalbudget: 912 581 SEK


Med finansiering ifrån:

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll

STINA GOTTLIEB

Symbiosutvecklare


stina.gottlieb@sotenas.se

0721 - 433 898