Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Partnerskap: Forskare, Fiskare framtagande och utsättning av hummeryngel

Syftet med projektet är att skapa ett bestående nätverk mellan forskare och yrkesfiskare.

Hummerbeståndet har de senare åren raserats till en mycket låg nivå. Alla möjliga åtgärder som kan rädda/stärka hummerbeståndet är nödvändiga. Sotenäs kommun vill genomföra detta partnerskapsprojekt mellan yrkesfiskare och forskare för att få ett varaktigt och fruktbart samarbete mellan yrkesfiskare och forskare samt om möjligt få ett bättre hummerbestånd som kan ge fler yrkesfiskare arbete.


Projektet syftar också till att minska "klyftan" mellan yrkesfiskare och forskare, genom samarbete ska förståelsen för varandras jobb och yrkessituation öka. Ett nätverk mellan yrkesfiskare och forskare på Sven Lovens centrum för marina vetenskaper Kristineberg Fiskebäckskil skapas för erfarenhetsutbyte om aktuella frågor om havet och fisket.


Dessutom i projektet så ska, i samverkan mellan yrkesfiskare och forskare, romhonor samlas in och övervintras. Hummerynglen ska sedan sättas ut lokalt.


Kort fakta

Period: Slutdatum 31 dec 2021

Projektledare: Sotenäs kommun

Program: Havs- och fiskeriprogrammet


Fyll i en bildbeskrivningstext

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll