Sotenäs kommunvapen, länk till startsida

Meny

Spökredskap

Fyll i en bildbeskrivningstext

Sotenäs kommun planerar att med hjälp av yrkesfiskare samla in förlorade fiskredskap längs bergskanter i Sotenäs kommun.

Draggning med sk. Trollhoppa/draggedragg kommer att ske efter förlorade hummertinor, skädde- och krabbegarn på platser där fiske pågått i många år. Draggningen kommer att ske vid bl. a. fasta konstruktioner såsom stengrund och sjömärken. Om det fungerar kommer även försök att göras att dragga på djupare vatten efter förlorade torsk- och blekagarn.

 

Dessutom kommer projektet att samla in förlorade redskap vid fasta konstruktioner såsom vrakplatser, sjömärken. För jobb som inte är dykjobb kommer yrkesfiskare att anlitas, lämpligt kompletteringsarbete mellan olika fisken såsom kräftburfisket och markrillgarnsfisket på våren.

 

Sotenäs kommun vill stärka upp de lokala torsk-, gråsej-, blekabestånden samt hummerbestånden genom att plocka upp förlorade redskap. På så sätt gynnas i första hand yrkesfisket men även turistnäringsfisket och fritidsfisket.

Fyll i en bildbeskrivningstext

Kort fakta

Period:

Projektledare: Sotenäs kommun

Totalbudget:

Program: Havs- och fiskeriprogrammet

Publicerad:

Senast ändrad:

 

Dela detta innehåll